Nasza Oferta

Posiadamy pełne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych. Duże doświadczenie, dbałość o najmniejsze detale projektu oraz korzystanie z nowoczesnych narzędzi projektowych wykorzystując najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne pozwala Nam podjąć się każdego wyzwania projektowego. Oferowany zakres usług:

  • projekty oczyszczalni ścieków komunalnych
  • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków
  • zintegrowane operaty wodnoprawne
  • projekty sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami towarzyszącymi
  • projekty sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami towarzyszącymi
  • projekty sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi
  • projekty sieci gazowych
  • projekty instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, centralnego ogrzewania wraz z kotłowniami, klimatyzacji
  • projekty przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gazowych

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o Kontakt.


COPYRIGHT ® 2018 BIOMONT